Zakladateľ RA ŽSK

Fakturačná adresa

Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o.
Komenského 48, 010 01 Žilina

IČO: 37905783
DIČ: 2021786393

Korešpondenčná adresa

Hollého 652/2, 010 01 Žilina

© 2021 Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja. Developed by Graphics.sk