Výzva 1

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou. Výzva 1 Príloha 1