Výzva 3

na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou. Výzva 3 Príloha

Výzva 2

na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou. Výzva 2 Príloha

Výzva 1

na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou. Výzva 1 Príloha

Spracovanie strategických dokumentov pre mestá

RA ŽSK ponúka mestám a obciam spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Pozor všetkým priaznivcom cezhraničných projektov

Chystá sa nová výzva zameraná na cezhraničné projekty v oblasti: Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách

Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov