Quick Contact

Quick Contact

0918 453 697

Pomáhame zvládať pandémiu COVID-19

RA ŽSK spolupracovala pri príprave projektov pre nemocnice v Žilinskom samosprávnom kraji zameraných na posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID 19.

   Contact Us Show more
Posilnenie regionálnej mobility

Spracúvame projekty aj v oblasti dopravy. Hlavným zameraním projektov, ktoré sme pripravovali, je podpora infraštruktúry regionálnych ciest II. a III. triedy prostredníctvom ich rekonštrukcie, modernizácie a výstavby s cieľom zlepšenia dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

   Contact Us Show more
Poďakovanie v boji proti pandémii

Žilinský samosprávny kraj a Rozvojová agentúra ŽSK vyjadrujú veľké poďakovanie všetkým pracovníkom a dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú zvládať pandémiu COVID-19.

   Contact Us Show more

About us

Rozvojová agentúra ŽSK

RA ŽSK is an agency providing services of general interest to support regional development. In cooperation with the local government, civil society and the private sector, we work on sustainable development and help create better living conditions for people living in the Žilina region.

Our services

Sme stabilným partnerom pri získavaní dotácií

Chcete zmeniť svet, kraj alebo obec? Pomôžeme Vám pripraviť projekt od nápadu po realizáciu.

Research, development and innovation

Research, development and innovation

Education and the labor market

Education and the labor market

Environment

Environment

Transport

Transport

Development of the region, towns and municipalities

Development of the region, towns and municipalities

Culture and tourism

Culture and tourism

Youth

Let the youth change the region

Aktuality

Najnovšie články

0 rokov

skúseností

0 mil. Eur

podaných žiadostiach na cesty v roku 2020

0 mil. Eur

na podaných žiadostiach IROP na rozvoj škôl

0 žiadostí

o energetický audit budov

References

Our clients

The honesty, active approach and enthusiasm of the project managers whom we meet on a daily basis deserves our admiration. Thank you!

Client Logo
Ing. Ľudmila Pohančeníková, MBA riaditeľka LNsP v Liptovskom Mikuláši

It may be a cliché for some, but the success of any organization depends on its people. And in RA ŽSK, there are the right people at the right place. Thank you for your cooperation and the advice we receive from you. We wish you only the best and many good results in the preparation and creation of projects.

Client Logo
Ing. Július Piták starosta obce Rabča

I very much appreciate the expertise and desire of RA ŽSK to look for beneficial objectives for the development of the region. Their work is an integral part of our organizations.

Client Logo
Ing. Erika Jurinová predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja