Pomáhame zvládať pandémiu COVID-19

RA ŽSK spolupracovala pri príprave projektov pre nemocnice v Žilinskom samosprávnom kraji zameraných na posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID 19.

   Kontaktujte nás Zistiť viac
Posilnenie regionálnej mobility

Spracúvame projekty aj v oblasti dopravy. Hlavným zameraním projektov, ktoré sme pripravovali, je podpora infraštruktúry regionálnych ciest II. a III. triedy prostredníctvom ich rekonštrukcie, modernizácie a výstavby s cieľom zlepšenia dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

   Kontaktujte nás Zistiť viac
Poďakovanie v boji proti pandémii

Žilinský samosprávny kraj a Rozvojová agentúra ŽSK vyjadrujú veľké poďakovanie všetkým pracovníkom a dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú zvládať pandémiu COVID-19.

   Kontaktujte nás Zistiť viac

O nás

Rozvojová agentúra ŽSK

Rozvojová agentúra ŽSK je agentúra poskytujúca všeobecne prospešné služby na podporu regionálneho rozvoja. V spolupráci s miestnou samosprávou, občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom pracujeme na trvalo udržateľnom rozvoji a pomáhame vytvárať kvalitnejšie životné podmienky pre ľudí žijúcich v Žilinskom kraji.

Naše služby

Sme stabilným partnerom pri získavaní dotácií

Chcete zmeniť svet, kraj alebo obec? Pomôžeme Vám pripraviť projekt od nápadu po realizáciu.

Výskum, vývoj a inovácie

Vzdelávanie a trh práce

Životné prostredie

Doprava

Rozvoj kraja, miest a obcí

Kultúra a turizmus

Mládež

Dovoľme mladým meniť kraj

Aká bude budúcnosť mladých ľudí v našom kraji?

Na túto otázku odpovedá Koncepcia rozvoja mládeže Žilinského kraja – Na1Vlne. Výsledkom mapovania práce s mládežou v Žilinskom kraji je niekoľko priorít, ktoré chceme spoločne s vami dať do pohybu v nasledujúcich rokoch.

Zobraziť viac

Pomáhame zlepšovať život mladých ľudí v kraji

Hľadáš financie alebo expertov pre svoj nový projekt? Pomôžeme ti nájsť a pripraviť sa na vhodnú výzvu alebo osloviť šikovných expertov, a tak dať tvojmu projektu zelenú.

Zobraziť viac

Hľadáš možnosť ako osobnostne rásť?

Vytvárame a podporujeme kvalitné príležitosti pre rozvoj mládeže v Žilinskom kraji. Naše úsilie chceme čo najlepšie cieliť na súčasné potreby mladých.

Zobraziť viac

Aktuality

Najnovšie články

Výzva na predloženie cenovej ponuky…

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, na základe ktorej je…

Výzva na predloženie cenovej ponuky…

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, na základe ktorej je…

Výzva 1

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou. Výzva 1…

0 rokov

skúseností

0 mil. Eur

podaných žiadostiach na cesty v roku 2020

0 mil. Eur

na podaných žiadostiach IROP na rozvoj škôl

0 žiadostí

o energetický audit budov

Referencie

Naši klienti

Poctivosť, aktívny prístup a pracovný zápal projektových manažérov, s ktorým sa dennodenne stretávame si zasluhuje náš obdiv. Ďakujeme!

Ing. Ľudmila Pohančeníková, MBA riaditeľka LNsP v Liptovskom Mikuláši

Možno pre niekoho je to klišé, ale úspech každej organizácia stojí na ľuďoch. A v RA ŽSK sú tí správni ľudia na správnom mieste. Ďakujeme za spoluprácu a rady, ktoré od Vás získavame. Prajeme len to najlepšie a veľa dobrých výsledkov pri príprave a tvorbe projektov.

Ing. Július Piták starosta obce Rabča

Veľmi si cením odbornosť a chuť Rozvojovej agentúry ŽSK hľadať prospešné zámery pre rozvoj kraja. Ich práca je pevnou súčasťou našich organizácií.

Ing. Erika Jurinová predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja