Pomáhame zvládať pandémiu COVID-19

RA ŽSK spolupracovala pri príprave projektov pre nemocnice v Žilinskom samosprávnom kraji zameraných na posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID 19.

   Kontaktujte nás Zistiť viac
Posilnenie regionálnej mobility

Spracúvame projekty aj v oblasti dopravy. Hlavným zameraním projektov, ktoré sme pripravovali, je podpora infraštruktúry regionálnych ciest II. a III. triedy prostredníctvom ich rekonštrukcie, modernizácie a výstavby s cieľom zlepšenia dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

   Kontaktujte nás Zistiť viac
Poďakovanie v boji proti pandémii

Žilinský samosprávny kraj a Rozvojová agentúra ŽSK vyjadrujú veľké poďakovanie všetkým pracovníkom a dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú zvládať pandémiu COVID-19.

   Kontaktujte nás Zistiť viac

O nás

Rozvojová agentúra ŽSK

Rozvojová agentúra ŽSK je agentúra poskytujúca všeobecne prospešné služby na podporu regionálneho rozvoja. V spolupráci s miestnou samosprávou, občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom pracujeme na trvalo udržateľnom rozvoji a pomáhame vytvárať kvalitnejšie životné podmienky pre ľudí žijúcich v Žilinskom kraji.

Naše služby

Sme stabilným partnerom pri získavaní dotácií

Chcete zmeniť svet, kraj alebo obec? Pomôžeme Vám pripraviť projekt od nápadu po realizáciu.

Výskum, vývoj a inovácie

Vzdelávanie a trh práce

Životné prostredie

Doprava

Rozvoj kraja, miest a obcí

Kultúra a turizmus

Mládež

Dovoľme mladým meniť kraj

Aktuality

Najnovšie články

Výzva 3

na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou. Výzva 3 Príloha

Výzva 2

na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou. Výzva 2 Príloha

Výzva 1

na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou. Výzva 1 Príloha

0 rokov

skúseností

0 mil. Eur

podaných žiadostiach na cesty v roku 2020

0 mil. Eur

na podaných žiadostiach IROP na rozvoj škôl

0 žiadostí

o energetický audit budov

Referencie

Naši klienti

Poctivosť, aktívny prístup a pracovný zápal projektových manažérov, s ktorým sa dennodenne stretávame si zasluhuje náš obdiv. Ďakujeme!

Ing. Ľudmila Pohančeníková, MBA riaditeľka LNsP v Liptovskom Mikuláši

Možno pre niekoho je to klišé, ale úspech každej organizácia stojí na ľuďoch. A v RA ŽSK sú tí správni ľudia na správnom mieste. Ďakujeme za spoluprácu a rady, ktoré od Vás získavame. Prajeme len to najlepšie a veľa dobrých výsledkov pri príprave a tvorbe projektov.

Ing. Július Piták starosta obce Rabča

Veľmi si cením odbornosť a chuť Rozvojovej agentúry ŽSK hľadať prospešné zámery pre rozvoj kraja. Ich práca je pevnou súčasťou našich organizácií.

Ing. Erika Jurinová predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja