Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu (DSP + DRS) a inžinierska činnosť pre stavbu: „Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica)“ - etapa hranica ŽSK/TSK – Považský Chlmec“

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj
Celkový rozpočet projektu: 172,488.00 €
Požadovaná dotácia: 150,000.00 €

Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ podnikania a služieb Námestovo

Žiadateľ: Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo
Celkový rozpočet projektu: 471,664.81 €
Požadovaná dotácia: 399,000.00 €

Energetický audit vybraných budov Žilinského samosprávneho kraja

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj
Celkové oprávnené výdavky projektu: 103,275.64 €
Požadovaná výška NFP: 98,111.86 €

Na bicykloch vôkol Váhu

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj
Celkové oprávnené výdavky projektu: 5,793,279.84 €
Požadovaná výška NFP: 5,503,615.85 €

Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ elektrotechnickej Žilina

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj
Celkové oprávnené výdavky projektu: 3,286,276.72 €
Požadovaná výška NFP: 3,121,962.88 €

Ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 v KNsP

Žiadateľ: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Celkové oprávnené výdavky projektu: 624,823.85 €
Požadovaná výška NFP: 593,582.66 €

Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regiónoch Horné Považie a Orava

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj
Celkové oprávnené výdavky projektu: 5,911,413.38 €
Požadovaná výška NFP: 5,615,842.71 €

HORIZONT – domov na polceste

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj
Celkové oprávnené výdavky projektu: 469,978.39 €
Požadovaná výška NFP: 446,479.47 €

Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ lesníckej a drevárskej Liptovský Hrádok

Žiadateľ: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Celkové oprávnené výdavky projektu: 1,238,977.72 €
Požadovaná výška NFP: 1,177,028.83 €