Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ podnikania a služieb Námestovo

Žiadateľ: Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo
Celkový rozpočet projektu: 471 664,81
Požadovaná dotácia: 399 000,00

Energetický audit vybraných budov Žilinského samosprávneho kraja

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj
Celkové oprávnené výdavky projektu: 103 275,64 €
Požadovaná výška NFP: 98 111,86 €

Na bicykloch vôkol Váhu

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj
Celkové oprávnené výdavky projektu: 5 793 279,84 €
Požadovaná výška NFP: 5 503 615,85 €

Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ elektrotechnickej Žilina

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj
Celkové oprávnené výdavky projektu: 3 286 276,72 €
Požadovaná výška NFP: 3 121 962,88 €

Ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 v KNsP

Žiadateľ: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Celkové oprávnené výdavky projektu: 624 823,85
Požadovaná výška NFP: 593 582,66 €

Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regiónoch Horné Považie a Orava

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj
Celkové oprávnené výdavky projektu: 5 911 413,38 €
Požadovaná výška NFP: 5 615 842,71 €

HORIZONT – domov na polceste

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj
Celkové oprávnené výdavky projektu: 469 978,39 €
Požadovaná výška NFP: 446 479,47 €

Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ lesníckej a drevárskej Liptovský Hrádok

Žiadateľ: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 238 977,72 €
Požadovaná výška NFP: 1 177 028,83 €