Dotácia Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj
Celkový rozpočet projektu: 172 488,00
Požadovaná dotácia: 150 000,00

Environmentálny fond

Žiadateľ: Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo
Celkový rozpočet projektu: 471 664,81
Požadovaná dotácia: 399 000,00

Operačný program Kvalita životného prostredia

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj
Celkové oprávnené výdavky projektu: 103 275,64 €
Požadovaná výška NFP: 98 111,86 €