O nás

RA ŽSK je agentúra poskytujúca všeobecne prospešné služby na podporu regionálneho rozvoja. V spolupráci s miestnou samosprávou, občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom pracujeme na trvalo udržateľnom rozvoji a pomáhame vytvárať kvalitnejšie životné podmienky pre ľudí žijúcich v žilinskom kraji.

Výskum vývoj a inovácie

Vzdelávanie a trh práce

Životné prostredie

Doprava

Rozvoj kraja, miest a obcí

Zamestnanci

Ing. Katarína ĎURANOVÁ

projektový manažér

Ing. Katarína VARŠAVOVÁ

projektový manažér

Sekcia práce s mládežou ŽSK

Ing. Marcel RYPÁK, Msc

projektový koordinátor

Mgr. Helena MACUŠOVÁ

projektový manažér

Lorem ipsum

Lorem ipsum

From banking and insurance to wealth manage ent and securities distribution, we dedicate financial on services the teams serve all major sectors.

Client Logo
Lorem ipsum Ceo at dorn

From banking and insurance to wealth manage ent and securities distribution, we dedicate financial on services the teams serve all major sectors.

Client Logo
Lorem ipsum Manager

From banking and insurance to wealth manage ent and securities distribution, we dedicate financial on services the teams serve all major sectors.

Client Logo
Lorem ipsum Ceo at dron