O nás

RA ŽSK je agentúra poskytujúca všeobecne prospešné služby na podporu regionálneho rozvoja. V spolupráci s miestnou samosprávou, občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom pracujeme na trvalo udržateľnom rozvoji a pomáhame vytvárať kvalitnejšie životné podmienky pre ľudí žijúcich v žilinskom kraji.

Výskum vývoj a inovácie

Vzdelávanie a trh práce

Životné prostredie

Doprava

Rozvoj kraja, miest a obcí

Zamestnanci

Mgr. Katarína JANUROVÁ

riaditeľka

Telefón: +421 918 453 697
E-mail: kjanurova@razsk.sk

Ing. Katarína ĎURANOVÁ

projektový manažér

Telefón: +421 915 832 935
E-mail: kduranova@razsk.sk

Ing. Katarína VARŠAVOVÁ

projektový manažér

Telefón: +421 915 832 934
E-mail: kvarsavova@razsk.sk

Ing. Michaela TABAKOVÁ, PhD.

projektový manažér

Telefón: +421 917 368 410
E-mail: mtabakova@razsk.sk

Sekcia práce s mládežou ŽSK

Ing. Marcel RYPÁK, MSc

projektový koordinátor

Telefón: +421 948 323 102
E-mail: mrypak@razsk.sk

Mgr. Helena MACUŠOVÁ

projektový manažér

Telefón: +421 949 003 022
E-mail: hmacusova@razsk.sk

Mgr. Ivana Froľová

stážistka

E-mail: ifrolova@razsk.sk

Správna rada

RNDr. Peter Dobeš
Ing. Milan Laurenčík- predseda
Ing. Albín Maslaňák
Dušan Mičian
Ing. Ján Pavlík, PhD.
Ing. Pavel Balcárek
PaedDr. Peter Vons
Ing. Peter Weber
prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

Dozorná rada

JUDr. PhDr. Martin Cingel – predseda
Ing. Július Piták
Ing. Michal Slašťan
Jozef Straka
PaedDr. Jaroslav Velička

Lorem ipsum

Lorem ipsum

From banking and insurance to wealth manage ent and securities distribution, we dedicate financial on services the teams serve all major sectors.

Client Logo
Lorem ipsum Ceo at dorn

From banking and insurance to wealth manage ent and securities distribution, we dedicate financial on services the teams serve all major sectors.

Client Logo
Lorem ipsum Manager

From banking and insurance to wealth manage ent and securities distribution, we dedicate financial on services the teams serve all major sectors.

Client Logo
Lorem ipsum Ceo at dron