O nás

RA ŽSK je agentúra poskytujúca všeobecne prospešné služby na podporu regionálneho rozvoja. V spolupráci s miestnou samosprávou, občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom pracujeme na trvalo udržateľnom rozvoji a pomáhame vytvárať kvalitnejšie životné podmienky pre ľudí žijúcich v Žilinskom kraji.

Výskum, vývoj a inovácie

Vzdelávanie a trh práce

Životné prostredie

Doprava

Rozvoj kraja, miest a obcí

Zamestnanci

Mgr. Katarína JANUROVÁ

riaditeľka

Telefón: +421 918 453 697
E-mail: kjanurova@razsk.sk

Mgr. Zuzana STANČÍKOVÁ, PhD.

team member EUROPE DIRECT

Telefón: +421 940 999 322
E-mail: zstancikova@razsk.sk

Ing. Katarína ĎURANOVÁ

projektová manažérka

Telefón: +421 915 832 935
E-mail: kduranova@razsk.sk

Ing. Michaela TABAKOVÁ, PhD.

projektová manažérka

Telefón: +421 917 368 410
E-mail: mtabakova@razsk.sk

Mgr. Monika JANÁKOVÁ

projektová manažérka

Telefón: +421 948 120 008
E-mail: mjanakova@razsk.sk

Sekcia pre mládež ŽSK

Ing. Marcel RYPÁK, MSc

projektový koordinátor

Telefón: +421 948 323 102
E-mail: mrypak@razsk.sk

Mgr. Helena MACUŠOVÁ

projektová manažérka

Telefón: +421 949 003 022
E-mail: hmacusova@razsk.sk

Bc. Alžbeta KUČEROVÁ

projektová manažérka

Telefón: +421 948 348 608
E-mail: akucerova@razsk.sk

Mgr. Adam VYŠNÝ

projektový manažér

Telefón: +421 948 200 042
E-mail: avysny@razsk.sk

Správna rada

Ing. Milan Laurenčík – predseda
RNDr. Peter Dobeš
Ing. Albín Maslaňák
Dušan Mičian
Ing. Ján Pavlík, PhD.
Ing. Pavel Balcárek
PaedDr. Peter Vons
Ing. Peter Weber
prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

Dozorná rada

Mgr. Ing. Ondrej Buzala, MHA, MBA – predseda
Ing. Július Piták
Ing. Michal Slašťan
Jozef Straka
PaedDr. Jaroslav Velička