Ing. Ľudmila Pohančeníková, MBA, poverená výkonom funkcie riaditeľky

Ing. Július Piták, starosta obce Rabča

Ing. Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja