Projektové linky

Tretí rozmer vzdelávania

Rok: 2021/2022

Sieť inteligentných samospráv prihraničia

Rok: 2020

Mapa dobrých riešení

Rok: 2020

Rozvoj dobrovoľníctva

Rok: 2020

Štatút žiacke školské rady

Rok: 2021

Štatút jednotlivci

Rok: 2021