ZMLUVY

Rok 2021

Zmluva o spolupráci

Rok: 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov

Rok: 2021

Zmluva o dielo a licenčná zmluva

Rok: 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov

Rok: 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

Rok: 2021

Zmluva o poskytovaní ekonomických služieb

Rok: 2021

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

Rok: 2021

Zmluva o zabezpečení služieb organizovania programu Show Your Talent

Rok: 2021