Rýchly kontakt

0918 453 697

Spracovanie strategických dokumentov pre mestá a obce

RA ŽSK ponúka mestám a obciam spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.