Spracovanie strategických dokumentov pre mestá a obce

RA ŽSK ponúka mestám a obciam spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.