Rýchly kontakt

0918 453 697

Výzva 1

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou. Výzva 1 Príloha 1

Pozor všetkým priaznivcom cezhraničných projektov

Chystá sa nová výzva zameraná na cezhraničné projekty v oblasti: Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva v česko-slovenskom prihraniční. Výzva bude vyhlásená v mesiaci Jún 2021. je to príležitosť pre rozvoj potenciálu prihraničného územia v väčšej prepojenosti prírodných a kultúrnych…

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach (2021)

Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. Link: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zlepsenie-environmentalnych-aspektov-v-mestach-a-mestskych-oblastiach-kod-vyzvy-irop-po4-sc431-2021-65/1124-67-1124-16507/