Rýchly kontakt

0918 453 697

Výzva na predloženie cenovej ponuky Interreg – doprava

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, na základe ktorej je možné záväzne určiť úspešného uchádzača na poskytnutie služieb – zabezpečenie dopravy počas kooperačnej aktivity.